Görsel Tasarım

Söyleşi


Poster çalışması, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin çocuklar için vereceği Türkçe kurslarının tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır. Afiş tasarım çalışması, çocuklara yönelik Türkçe eğitimini anlatmak üzere çok renkli öğeler içermektedir. İçeriğin velileri yönlendirmesi düşünüldüğü için ağaç figürüyle erken yaşta eğitime güçlü bir vurgu yapılmıştır.

Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu vakfıdır.
Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.
2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 40’dan fazla kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan işbirlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir.

..\Img\Preview\100\Turk-diline-giden-en-kisa-yol.jpg Outdoor reklam çalışması, çocuklar için verilecek olan Türkçe kurslarının tanıtımı amacıyla Sanat Modern Açık Hava Reklam Şirketi tarafından hazırlandı. Türk diline giden en kısa yol Açık Hava Reklam Ajansları, Açık Hava Reklam Şirketi, Yunus Emre Vakfı, Outdoor Reklam Fiyatı, Outdoor Reklam

Yorumunuz