Görsel Tasarım

Sunum Paftası çalışması, 10 - 14 Mayıs ’17 tarihleri arasında Belgrat, Sırbistan’da düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomik İş Yönetimi ve Sosyal Bilimler Konferansı’nda sunulacak Gastrodiplomasi konulu çalışma için düzenlenmiştir. Konferansa kabul edilen çalışma, ülkemizi temsil etme açısından önem arz etmektedir.

Oldukça yoğun metin içeren poster, görsel açıdan boğuculuktan uzak olmak zorundaydı. Metinleri parçalara ayırarak ve yumuşak / pastel renkler kullanarak tasarımı başarılı bir şekilde çözdük.

..\Img\Preview\100\Gastrodimplomacy.jpg Sunum paftası çalışması, Sırbistanda düzenlenen Gastrodiplomasi konulu Uluslararası Ekonomik İş Yönetimi ve Sosyal Bilimler Konferansı için düzenlendi. Gastrodiplomasinin Ulusal Marka Değeri, Dış İlişkiler ve Yumuşak Güç Üzerindeki Etkileri Pafta Tasarım Şirketi, Sunum Paftası, Gastrodiplomasi, Raket Tasarım, Pafta Tasarımcısı

Yorumunuz