Görsel Tasarım

Gastrodiplomasinin Ulusal Marka Değeri, Dış İlişkiler ve Yumuşak Güç Üzerindeki Etkileri

Sunum Paftası çalışması, 10 - 14 Mayıs ’17 tarihleri arasında Belgrat, Sırbistan’da düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomik İş Yönetimi ve Sosyal Bilimler Konferansı’nda sunulacak Gastrodiplomasi konulu çalışma için düzenlenmiştir. Konferansa kabul edilen çalışma, ülkemizi temsil etme açısından önem arz etmektedir. Oldukça yoğun metin...
Dahası

Napier Kemikleri

Grafik tasarım çalışması, Kuleli Ortaokulu öğrencilerine yapılacak sunum için hazırlanmıştır. Eski Hindistan ve İran’da kullanılmış olan bu çarpma yöntemi; öğrencilerin anlayabileceği bir üslupla anlatılmaya çalışıldı. Öğrencilerin, konuyu özümsemeleri amacıyla ise postere dikkat çekici renkler ve eğlenceli objeler yerleştirildi. ...
Dahası