Sanat Modern'i Tanıyın

Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Sanat Modern’in insani, eğitimsel ve çevresel farkındalık yaklaşımının temelini gelecek nesillere duyduğu saygısı oluşturmaktadır.

Sanat Modern'in en önemli değerlerden birisi de gelecek nesillerin haklarına saygı duymanın bir gereği olan; minimum tüketim ve ileri düzeyde kalkınma anlayışıdır.

Gelişirken, aynı zamanda yakın ve uzak çevresini de kalkındırma ve birlikte gelişme anlayışıyla; maddi kazanımlarını sürdürülebilirlik ilkesinin önemli bir parçası saymıştır.

Sanat Modern, Dünyanın çeşitli yerlerinde insani ihtiyaçlardan ve eğitimden yoksun insanlara yürütülen projelerle destek olmayı sürdürüyor, kıt kaynakların kullanımına dikkat ediyor ve çevresel projeler üzerinde çalışarak bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.


İlkelerimiz

Sanat Modern'in amacı, operasyonlarıyla küresel büyümeyi hedefleyen rekabete açık bir kurum olmaktır.

Sanat Modern'in temel sorumlulukları ise;

Değişen yatırım atmosferinde kurum stratejisini güncel tutmak ve kurumu önceden belirlenen stratejiler çizgisinde yönlendirmektir.

Stratejik birliklerin ve kurumsal ortaklıkların ortaya çıkışına ve yönetimine öncülük etmektir.

Kurumun maddi kazanımlarının bir bölümünü insani, eğitimsel, çevresel ve kültürel ihtiyaçlara değişen taleplere göre dengeli bir şekilde yönlendirmektir.

Kurumun teknoloji, bilgi ve insan kaynaklarını optimum seviyede kullanmasını sağlamaktır.

Kurumun kurumsal değerlerini oluşturmak, sürdürmek, kurum içinde ve dışında iletişimini yapmaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci oluşturmaktır.

Sanat Modern

Köklü bir sanatsal arka plana sahip kurumumuz sektörün öncülerinden olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kuruluş felsefelerinden birisi olan sürdürülebilirlik ilkesi ile bu ilerleme eğilimini tüm dünya varlıklarının yararına kullanmaktadır.

Sanat Modern, Görsel tasarımlar kapsamında büyük boyutlu poster tasarımları konusunda faaliyet göstermektedir. Kurum, hizmet verdiği bu sektörün yanında kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de yatırımlar yaparak büyümesini sürdürmektedir.

Sanat Modern'in ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Sanat Modern, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle insani duyarlılık, eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir.

Destek verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan Sanat Modern, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmekte, tasarımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaktadır. Kurumun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, yürütülen projelerle toplumun refah düzeyini geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Sanat Modern, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

Vizyonumuz & Değerlerimiz

Sanat Modern birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik, sorumluluk, oluşturuculuk gibi unsurları temel alan birtakım değerleri kuruluşundan beri esas almaktadır. Bu değerler alınan her iş kararına rehberlik etmektedir.