Görsel Tasarım

Grafik tasarım çalışması, Kuleli Ortaokulu öğrencilerine yapılacak sunum için hazırlanmıştır. Eski Hindistan ve İran’da kullanılmış olan bu çarpma yöntemi; öğrencilerin anlayabileceği bir üslupla anlatılmaya çalışıldı. Öğrencilerin, konuyu özümsemeleri amacıyla ise postere dikkat çekici renkler ve eğlenceli objeler yerleştirildi.

İskoç matematikçi Joun Napier’in Napier’in kemikleri -Napier’s rods veya Napier’s bones- adıyla anılan hesaplama aletleri de çerçeve metoduyla çarpma temeline dayanmaktadır ve günümüzdeki modern bilgisayarların en ilkel numunelerinden sayılmaktadır. Bunlarda 0’dan 9’a kadarki herbir rakam için ayrı bir çubuk mevcuttur ve her bir çubukta o rakamın 1’den 9’a kadarki katları çerçevelerde yazılı bulunmaktadır. Bunlara ek bir de index denen çubuk vardır ki bu da rakamların, katlarını belirtmektedir. Napier’in kemikleri mekanik olarak çarpma, bölme ve karakök alma işlerinde kullanılmaktaydı ve bunlar o devirde özellikle tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktaydı. Bunun dışında Napier 1614 yılında logaritmayı (karmaşık görünümlü sayılarla çarpma ve bölme yaparken, üsleri kullanarak, bu işlemleri toplamaya dönüştürme yöntemi) bularak hesaplamada devrim yapmıştır.

..\Img\Preview\100\napier-kemikleri.jpg Grafik tasarım, Kuleli Ortaokulu öğrencilerine yapılacak sunum için hazırlandı. Grafik tasarımdaki eğlenceli objelerle konunun içselleştirilmesi düşünüldü. Napier Kemikleri Napier Kemikleri, Grafik Ajansı, Grafik Tasarım Firması, Reklam Grafik Tasarım, Grafik Tasarım Fiyatları, Grafik Şirketi, Grafik Reklam Ajansı

Yorumunuz