Görsel Tasarım

Söyleşi


    İlişkili Tasarımlar

  • Türk Dilini Bizimle Öğrenin
    Poster, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin vereceği genel Türkçe kurslarının ta...

Poster tasarım çalışması, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin iş dünyası için vereceği Türkçe kurslarının tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır. Türkçenin iş dünyası terminolojisi ve iş coğrafyası aynı bağlamda simgelenerek bir dünya haritasıyla vurgulanmak istenmiştir. Aynı zamanda vurgu, dikkat çekici yazı boyutu ve ‘Türk İş Dünyasına Açılan Pencereniz’ sloganıyla vurgulanmak istenmiştir.

Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu vakfıdır.
Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.
2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 40’dan fazla kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan işbirlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir.

..\Img\Preview\100\Turk-is-dunyasina-acilan-pencereniz.jpg Poster tasarım çalışması, İş Dünyası için verilecek Türkçe kurslarının tanıtımı amacıyla Sanat Modern Poster Tasarım Şirketi tarafından olarak hazırlandı. Türk İş Dünyasına açılan pencereniz Türk İş Dünyası, Poster Tasarım Şirketi, Tanıtım Posteri, Poster Tasarım Firması, Poster Tasarım

Yorumunuz