Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sanata Dair Ne Varsa

Güzel sanatlara olan ilgiyi artırmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak üzere, ‘Sanata Dair Ne Varsa’ projesi kapsamında sanata dair ne varsa ustalarının görüşlerini alıyor ve sizlere ulaştırıyoruz.

..\Img\Display\100\Blank.jpg Sanata Dair Ne Varsa Güzel Sanatlar, Sanata Dair, Sosyal Sorumluluk