Görsel Tasarım

Poster tasarım çalışması, Türkiye Akademisyenler Platformu ve Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfının birlikte düzenlediği Pozitivist ve Materyalist Felsefenin Türkiye'ye Yansımaları ve Tepkiler konulu Panelin tanıtımı için hazırlandı.

Poster çalışmasında, konuşmacı ve dinleyiciyi panele hazırlamak üzere toprak renkleri kullanıldı. Bunun yanında, Roma’dan günümüze kadar kullanılan yer küreyi avucuna alma ritüeli -yani bir şeylerin farkında olma, bir şeyleri değiştirme- postere yansıtıldı.

..\Img\Preview\100\panel.jpg Poster tasarım çalışması, Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfının düzenlediği bir panelin tanıtımı için Sanat Modern Poster Tasarım Şirketi tarafından hazırlandı. Pozitivist ve Materyalist Felsefenin Türkiye'ye Yansımaları ve Tepkiler Poster Çalışması, Poster Tasarım Çalışması, Poster Tasarım Şirketi, Poster Tasarım, Hamidiye Vakfı

Yorumunuz